Wettelijke rente berekening

Inleiding In deze instructie wordt een (functionele) uitleg gegeven over de gebruikers-instellingen die nodig zijn voor het berekenen van wettelijke rente. De (eenmalige) set-up instellingen zijn niet in dit document beschreven. Eerst worden de instellingen besproken waarin wordt uitgelegd hoe (op welke manier) er rente berekent wordt en wat de voorwaarden zijn. Volgens wordt er…

Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpernerwaard

Bij de Hoogheemraadschappen van Delfland en van Schieland en de Krimpenerwaard heeft Best Solutions zicht bezig gehouden met de implementatie van de Projecten- en Tijdschrijfmodules van Oracle eBS. Als leadconsultant heb ik de integratie van de verschillende processen (Projecten, Financieel en Verplichtingen) in de complexe inrichting van de beide Hoogheemraadschappen gerealiseerd.Doordat in deze implementatie twee…

Hoogheemraadschap van Delfland

Bij de Hoogheemraadschappen van Delfland en van Schieland en de Krimpenerwaard heb ik mij inhoudelijk bezig gehouden met de implementatie van de Projecten- en Tijdschrijfmodules van Oracle eBS. Als leadconsultant heb ik de integratie van de verschillende processen (Projecten, Financieel en Verplichtingen) in de complexe inrichting van de beide Hoogheemraadschappen gerealiseerd. Gezamenlijke implementatie Oracle e-business…

Vedior

  In opdracht van Vedior is er door Vertis een project uitgevoerd om de huidige inrichting van eBS te (her) implementeren naar Oracle e-business Suite 11.5.10. Er is voor een her-implementatie gekozen omdat Vedior van één Boekhouding (SOB) naar vier is overgegaan. Mijn rol in dit project was die van implementatie- consultant. In deze rol…

Waterschap Rivierenland

  Veilig leven in het rivierengebied, met droge voeten, voldoende schoon en mooi water. Hiervoor zorgt Waterschap Rivierenland dagelijks met het onderhoud van dijken, sloten, singels, wegen, gemalen, stuwen en de zuivering van rioolwater.  Periode : Februari 2006 – Juni 2007  Organisatie : Waterschap Rivierenland  Opdracht : Implementatie FLUVIO  Branche : Overheid  Functie : Consultant  Situatie…

DCMR Milieudienst Rijnmond

De DCMR werkt voor bewoners en bedrijven en de overheid. Ruim één miljoen bewoners van het Rijnmondgebied kunnen bij ons 24 uur per dag hun milieuklachten kwijt, maar ook vragen stellen over het milieu in het gebied. Meer dan 22.000 bedrijven vragen bij de DCMR hun milieuvergunning aan. Sommigen krijgen een vergunning op maat, anderen…

Ministerie van Economische Zaken

De uitdagende en complexe implementatie betreft een vijftal diensten in een enkele single instance Release 12 omgeving, waarbij de proces uniformiteit dient te worden gewaarborgd. De diensten betreffen Kerndepartement, Dienst Regelingen, Dienst Landelijk Gebied, de nieuwe Voedsel en Warenautoriteit en Dienst ICT en uitvoering.Het project bestaat uit een tweetal implementaties en drie uitrol projecten. Kerndepartement…