hhsk

Bij de Hoogheemraadschappen van Delfland en van Schieland en de Krimpenerwaard heeft Best Solutions zicht bezig gehouden met de implementatie van de Projecten- en Tijdschrijfmodules van Oracle eBS. Als leadconsultant heb ik de integratie van de verschillende processen (Projecten, Financieel en Verplichtingen) in de complexe inrichting van de beide Hoogheemraadschappen gerealiseerd.Doordat in deze implementatie twee waterschappen in één omgeving geïmplementeerd zijn betekende dit een uitgebreide organisatie setup. Naast het inhoudelijke ondersteunen van de projectmanager heb ik de werkgroep sessies (CRP1, CRP2 ) geleid voor de Project- en tijdschrijfmodules. Uitvoeren en begeleiden van FIT/GAP analyses alsmede het opstellen en inrichten van setup documenten (BR-100).
 Periode : November 2006 – Januari 2009
 Organisatie : Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpernerwaard (HHSK)
 Opdracht : Implementatie GIDS
 Branche : Waterschap
 Functie : Lead Consultant
 Situatie : HHSK/HHD wil haar automatiseringsprocessen in één geïntegreerde
oplossing onderbrengen
 Resultaten : Project is succesvol afgerond
 Tools : Dataload, Oracle Workflow Builder, Quest TOAD, Oracle (Web) ADI, Oracle UPK, Oracle BI Publisher, ARPO Banking
 Paketten : Oracle e-Business Suite release 11.5.10.2
oracle_ebs-2
  • Oracle eBS Grootboek
  • Oracle eBS Crediteuren
  • Oracle eBS Debiteuren
  • Oracle eBS Vaste Activa
  • Oracle eBS Bankboek
  • Oracle eBS Projecten
  • Oracle eBS Projectresourcemanagement
  • Oracle eBS Tijdschrijven
  • Oracle Web-ADI
  • APRO Banking