waterschap-rivierenland

Veilig leven in het rivierengebied, met droge voeten, voldoende schoon en mooi water. Hiervoor zorgt Waterschap Rivierenland dagelijks met het onderhoud van dijken, sloten, singels, wegen, gemalen, stuwen en de zuivering van rioolwater.
 Periode : Februari 2006 – Juni 2007
 Organisatie : Waterschap Rivierenland
 Opdracht : Implementatie FLUVIO
 Branche : Overheid
 Functie : Consultant
 Situatie : Implementatie van een standaard geïntegreerd pakket
 Resultaten : Project is succesvol afgerond
 Tools : Oracle AIM, PRINCE2, TOAD, Dataload
 Paketten : Oracle e-Business Suite van release 11.5.10.2
 • Oracle eBS Grootboek
 • Oracle eBS Crediteuren
 • Oracle eBS Debiteuren
 • Oracle eBS Bankboek
 • Oracle eBS Vaste Activa
 • Oracle eBS Inkoop
 • Oracle eBS I-Procurement
 • Oracle eBS Projecten
 • Oracle eBS Tijdschrijven
 • Oracle Web-ADI
 • APRO Banking